R emotion

Zpracování účetnictví a daňová evidence

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Vedení daňové evidence pro menší až střední živnostníky – plátcům i neplátcům DPH.

Vedení peněžního deníku, pokladní knihy.

Vystavování vydaných faktur dle podkladů klienta, příp. zálohových faktur, daňových dokladů k přijaté záloze, apod..

Průběžný přehled o pohledávkách a závazcích, možnost vystavení upomínek k neuhrazeným pohledávkám.

Evidence investičního majetku, plán odpisů a evidence drobného investičního majetku.

Skladová evidence.

Účtování v cizích měnách.

Zpracování daňových přiznání k DPH (měsíční i čtvrtletní).

Zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován, přehledů pro zdravotní pojišťovnu a pro ČSSZ (OSSZ).