R emotion

Zpracování účetnictví a daňová evidence

Mzdy

Zpracování mezd pro menší až střední společnosti a živnostníky.

Kompletní zpracování mezd zaměstnanců – měsíčně vypracování výplatních pásek, hlášení pro ZP a OSSZ, žádosti na FÚ o poukázání daňového bonusu, vystavení příkazu k úhradě na výplatu mezd a odvodů.

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců.

Roční Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou.

Vystavení Evidenčních listů důchodového pojištění.

Vystavení Potvrzení o příjmech pro zaměstnance.

Po dohodě zastupování při kontrolách na úřadech.