R emotion

Zpracování účetnictví a daňová evidence

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Vedení účetnictví pro menší a střední společnosti, fyzické osoby (OSVČ) – plátcům i neplátcům DPH.

Vedení všech zákonem stanovených účetních knih.

Vystavování vydaných faktur dle podkladů klienta, příp. zálohových faktur, daňových dokladů k přijaté záloze, apod. .

Průběžný přehled o pohledávkách a závazcích, možnost vystavení upomínek k neuhrazeným pohledávkám.

Evidence investičního majetku, plán odpisů a evidence drobného investičního majetku.

Skladová evidence.

Účtování v cizích měnách.

Zpracování roční účetní závěrky a dokladové inventury zůstatků.

Zpracování daňových přiznání k DPH (měsíční i čtvrtletní).

Zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován.